Jak na to - airbrush pistole

Dalším velice častým použitím stencily je její přestříkání barvou za použití airbrush pistole. Tady dbáme na dostatečné zakrytí okolí stencily, abychom si barvou nepostříkali i zbytek zdobené plochy. Stencila musí dokonale přiléhat k povrchu zdobené plochy. V případě potřeby zatížíme v potřebných bodech stencilu nějakými vhodnými malými předměty (magnety). Stříkáme velice jemně a z malé vzdálenosti.